loading...
Đóng

Học các bài tiếng Anh tương đương với chương trình lớp 7 (sách mới)

Bài 1

My hobbies

Bài 2

Health

Bài 3

COMMUNITY SERVICE

Bài 4

Music and arts

Bài 5

Vietnamese food and drink

Bài 6

The first university in Vietnam

Review 2

Ôn tập kiến thức Bài 4+5+6

Bài 7

Traffic

Bài 8

Films

Bài 9

Festival around the world

Review 3

Ôn tập kiến thức Bài 7+8+9

Bài 10

Sources of energy

Bài 11

Travelling in the future

Bài 12

An overcrowded world

Review 4

Ôn tập kiến thức Bài 10 + 11 + 12

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này