Tra từ
ANH VIỆT
loading...
Đóng
Đăng nhập

Hoặc sử dụng tài khoản

Đăng ký thành viên
mua thẻ VIP

Unit 7: Traffic

Từ vựng liên quan tới phương tiện giao thông và luật giao thông

Từ vựng - Phần 1

Bài tập

Thực hành từ vựng 1

Bạn chưa làm bài này

Các tính từ và hoạt động giao thông

Từ vựng - Phần 2

Bài tập

Thực hành từ vựng 2

Bạn chưa làm bài này

Hỏi và trả lời về khoảng cách (Ask & answer about distance)

Ngữ pháp - Phần 1

Bài tập

Thực hành ngữ pháp 1

Bạn chưa làm bài này

Thói quen trong quá khứ với "used to"

Ngữ pháp - Phần 2

Bài tập

Thực hành ngữ pháp 2

Bạn chưa làm bài này

/e/ & /eɪ/

Phát âm

Bài tập

Thực hành phát âm

Bạn chưa làm bài này

Luyện tập 4 kĩ Năng
Tìm hiểu về luật giao thông

Tìm hiểu về luật giao thông

Luyện đọc

Bạn chưa làm bài này

Tình trạng tắc đường ở Việt Nam

Tình trạng tắc đường ở Việt Nam

Luyện nghe

Bạn chưa làm bài này

Nói về một số vấn đề giao thông

Nói về một số vấn đề giao thông

Luyện nói

Bạn chưa làm bài này

Viết một đoạn văn về các vấn đề giao thông

Viết một đoạn văn về các vấn đề giao thông

Luyện viết

Bạn chưa làm bài này

loading
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
Phiên bản truy cập PC