loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/45
/e/ & /eɪ/ - Chọn từ có cách phát âm khác
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và điền những từ có chứa âm /e/ hoặc /eɪ/ vào khung phù hợp.
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và thu âm lại các từ, cụm từ, câu chứa /e/ & /eɪ/
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này