loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/22
Hãy nghe, ghép từ với từ loại và nghĩa tương ứng.
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và sắp xếp các chữ cái cho sẵn để tạo thành từ đúng.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này