Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài học giúp học sinh có thêm vốn từ vựng về các hình thức giao tiếp cũng như một số công nghệ giao tiếp. Đồng thời, học sinh được luyện tập vốn ngữ pháp về thời tương lai tiếp diễn, các động từ theo sau bởi động từ nguyên mẫu có “to” (To Verb) và củng cố các kỹ năng nghe nói đọc viết với chủ đề giao tiếp.

Lesson 1
Vocabulary (Communication forms and communication technology)

Các hình thức giao tiếp và công nghệ giao tiếp

Điểm: 0/27
Lesson 2
Pronunciation (Stress in words ending in -ity and -itive)

Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi -ity và -itive

Điểm: 0/11
Lesson 3
Grammar (Future Continuous: review; Verb + to - infinitive)

Ngữ pháp (Ôn tập thì Tương lai tiếp diễn; Động từ theo sau bởi 1 động từ nguyên thể có "to")

Điểm: 0/35
Lesson 4
Reading (Multiple Choice)

Luyện chiến thuật làm bài đọc hiểu trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Điểm: 0/18
Lesson 5
Speaking (Talking about ways of communication)

Kỹ năng nói về các cách thức giao tiếp

Điểm: 0/6
Lesson 6
Listening (Short answer questions)

Chiến thuật làm bài nghe và trả lời ngắn

Điểm: 0/17
Lesson 7
Writing (Write an email using netiquette)

Kỹ năng viết thư điện tử sử dụng Phép lịch sự khi giao tiếp trên mạng

Điểm: 0/11
Lesson 8
Review unit 10

Ôn tập bài 10

Điểm: 0/44
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay