loading...
Đóng

Bài học giúp học sinh có thêm vốn từ vựng về khoa học và công nghệ. Đồng thời, học sinh được luyện tập vốn ngữ pháp về các thì tương lai, lối nói trực tiếp, lối nói gián tiếp, và củng cố các kỹ năng nghe nói đọc viết.

Lesson 1
Vocabulary (Science and Technology)

Khoa học và Công nghệ

Điểm: 0/27
Lesson 2
Pronunciation (Stress in words starting with un- and im-)

Trọng âm từ bắt đầu bằng tiền tố un-, im-

Điểm: 0/16
Lesson 3
Grammar (Future Tenses: review)

Ngữ pháp (Ôn tập các thì Tương lai)

Điểm: 0/30
Lesson 4
Grammar (Reported speech: Statements)

Ngữ pháp (Lời nói gián tiếp: Câu trần thuật)

Điểm: 0/21
Lesson 5
Reading (Complete the text with the given words)

Luyện chiến thuật làm bài đọc hiểu Hoàn thành đoạn văn với những từ cho sẵn

Điểm: 0/21
Lesson 6
Speaking (Talking about the pros and cons of scientific advances)

Nói về những lợi ích cũng và bất cập của các tiến bộ khoa học

Điểm: 0/7
Lesson 7
Listening (Labelling a map/ diagram/ plan)

Chiến thuật làm bài nghe và dán nhãn cho bản đồ, sơ đồ hoặc kế hoạch

Điểm: 0/11
Lesson 8
Writing (Write an "agree or disagree" paragraph)

Kỹ năng viết đoạn thể hiện sự đồng tình hay không đồng tình với một quan điểm đã cho.

Điểm: 0/6
Lesson 9
Review unit 11

Ôn tập bài 11

Điểm: 0/28
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này