loading...
Đóng

Bài học giúp học sinh mở rộng kiến thức chung, nâng cao hiểu biết về tự nhiên và vũ trụ - một lĩnh vực còn rất nhiều điều thú vị và bí ẩn cần khám phá, thông qua các bài từ vựng, nghe, nói, đọc và viết.

Lesson 1
Vocabulary (Life on other planets)

Sự sống trên các hành tinh khác

Điểm: 0/27
Lesson 2
Pronunciation (Stress in words ending in -ful and-less)

Trọng âm từ kết thúc bởi hậu tố -ful, -less

Điểm: 0/13
Lesson 3
Grammar (May/ might: review; Reported speech: questions)

Ngữ pháp (Ôn tập: may/ might; Cách trần thuật câu hỏi)

Điểm: 0/46
Lesson 4
Reading (Classification)

Luyện chiến thuật làm bài đọc hiểu dạng phân loại thông tin

Điểm: 0/12
Lesson 5
Speaking (Talking about life on other planets)

Nói về sự sống trên các hành tinh khác

Điểm: 0/6
Lesson 6
Listening (Question and Response)

Chiến thuật làm bài nghe câu hỏi và các lựa chọn trả lời

Điểm: 0/10
Lesson 7
Writing (Describe an alien using your imagination)

Kỹ năng viết bài mô tả về một người ngoài hành tinh sử dụng trí tưởng tượng của em

Điểm: 0/11
Lesson 8
Review unit 12

Ôn tập bài 12

Điểm: 0/32
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này