loading...
Đóng

Bài học về chủ đề các dân tộc ở Việt Nam, giúp học sinh mở rộng vốn từ vựng về văn hóa, phong tục, tập quán của các dân tộc. Đồng thời, học sinh được luyện tập vốn ngữ pháp về các loại câu hỏi, mạo từ và kỹ năng nghe hiểu hoàn thành câu.

(Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa unit 3 - lớp 8)
Lesson 1
Vocabulary (Peoples of Viet Nam)

Từ vựng miêu tả các dân tộc của Việt Nam.

Điểm: 0/35
Lesson 2
Vocabulary (Peoples of Viet Nam - cont.)

Từ vựng miêu tả đời sống của các dân tộc của Việt Nam.

Điểm: 0/30
Lesson 3
Pronunciation (Clusters /sk/, /sp/ and /st/)

Phát âm cụm phụ âm /sk/, /sp/ và /st/

Điểm: 0/39
Lesson 4
Grammar review (Questions)

Ôn tập ngữ pháp (Câu hỏi)

Điểm: 0/16
Lesson 5
Grammar (Articles)

Ngữ pháp (Mạo từ)

Điểm: 0/17
Lesson 6
Reading (Answering questions)

Chiến thuật làm bài đọc hiểu dạng trả lời câu hỏi

Điểm: 0/28
Lesson 7
Speaking (Talk about an ethnic group)

Kỹ năng nói trình bày về một dân tộc

Điểm: 0/15
Lesson 8
Listening (Sentence completion)

Chiến thuật làm bài nghe hiểu dạng hoàn thành câu

Điểm: 0/10
Lesson 9
Writing (Cooking steps)

Kỹ năng viết miêu tả các bước nấu một món ăn

Điểm: 0/5
Lesson 10
Review unit 3

Ôn tập bài 3

Điểm: 0/31
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này