Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài học giúp học sinh mở rộng kiến thức xã hội và vốn từ vựng về các phong tục, truyền thống ở Việt Nam và các nước khác trên thế giới. Đồng thời, học sinh được luyện tập vốn ngữ pháp về have to, must, should và các kỹ năng nghe nói đọc viết.

Lesson 1
Vocabulary (Our customs and traditions)

Từ vựng về chủ đề các phong tục và truyền thống

Điểm: 0/31
Lesson 2
Pronunciation (Clusters /spr/ and /str/)

Phát âm cụm phụ âm /spr/ và /str/

Điểm: 0/25
Lesson 3
Grammar (should, must & have to)

Ngữ pháp (should, must và have to)

Điểm: 0/17
Lesson 4
Communication (Table manners)

Quy tắc trong khi ăn uống

Điểm: 0/16
Lesson 5
Reading (Locating information)

Chiến thuật làm bài đọc hiểu dạng bài tìm thông tin

Điểm: 0/23
Lesson 6
Speaking (Interviewing about the family customs & traditions)

Kỹ năng nói hỏi và trả lời về phong tục và truyền thống gia đình

Điểm: 0/10
Lesson 7
Listening (Multiple choice)

Chiến thuật làm bài nghe hiểu dạng lựa chọn

Điểm: 0/11
Lesson 8
Writing (Describing customs & traditions)

Kỹ năng viết miêu tả các phong tục và truyền thống

Điểm: 0/6
Lesson 9
Review unit 4

Ôn tập bài 4

Điểm: 0/29
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay