loading...
Đóng

Bài học giúp học sinh mở rộng kiến thức xã hội và vốn từ vựng về các lễ hội truyền thống của Việt Nam. Đồng thời, học sinh được luyện tập vốn ngữ pháp để có thể sử dụng đa dạng các loại câu và luyện các kỹ năng nghe nói đọc viết.

Lesson 1
Vocabulary (Festivals in Viet Nam)

Từ vựng về chủ đề các lễ hội ở Việt Nam

Điểm: 0/29
Lesson 2
Vocabulary (Festivals in Viet Nam)

Từ vựng về chủ đề các lễ hội ở Việt Nam (tiếp)

Điểm: 0/30
Lesson 3
Pronunciation (Stress of words ending in -ion and -ian)

Trọng âm của từ kết thúc bằng -ion và -ian

Điểm: 0/15
Lesson 4
Grammar (Simple, compound and complex sentences)

Ngữ pháp (Câu đơn, câu ghép và câu phức)

Điểm: 0/16
Lesson 5
Reading (Guessing meaning from context)

Luyện đoán nghĩa của từ qua ngữ cảnh

Điểm: 0/10
Lesson 6
Speaking (Expressions of giving decisions and suggestions)

Kỹ năng nói đưa ra quyết định và gợi ý

Điểm: 0/10
Lesson 7
Listening (Summary completion)

Chiến thuật làm bài nghe điền từ vào đoạn văn tóm tắt

Điểm: 0/8
Lesson 8
Writing (Writing an article for the school website)

Kỹ năng viết bài báo cho trang web của trường

Điểm: 0/5
Lesson 9
Review unit 5

Ôn tập bài 5

Điểm: 0/32
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này