loading...
Đóng

L.5: Reading (Guessing meaning from context)

Tóm tắt bài học

Guessing meaning from context

Context hay context cluengữ cảnh hoặc đầu mối ngữ cảnh dùng để đoán nghĩa của từ mới. Ngữ cảnh có thể là các từ nằm xung quanh gần từ mới, có thể là tiêu đề của bài khóa chứa từ mới, và cũng có thể là những đoạn văn khác với đoạn văn chứa từ mới đó.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Read the text and answer the questions.

Đọc bài khóa và trả lời các câu hỏi.

0/10

loading...
Kết thúc lesson 5: Reading (Guessing meaning from context)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này