loading...
Đóng

L.7: Listening (Summary completion)

Listening skills: Summary completion

Tóm tắt bài học

Strategies

1. Read through the summary

Đầu tiên hãy đọc đoạn văn tóm tắt mà đề bài đã cho. Khi đọc hãy bỏ qua những chỗ trống. Việc đọc đoạn văn này giúp chúng ta biết được chủ đề bài nghe mà chúng ta sắp nghe. Đồng thời, nắm được ý chung mà đoạn văn đó tóm tắt.

2. Predict the missing words

Khi đọc đoạn văn, cần phán đoán từ loại, dạng thức, và nghĩa của từ cần điền có thể là gì thì phù hợp với nghĩa của cả câu và đoạn chứa nó.
Bên cạnh đó, cũng cần để ý đến các key words, từ quan trọng xung quanh từ cần điền để trong quá trình nghe, có thể gặp chính những từ đó hoặc các cách diễn đạt đồng nghĩa. Những key words này cũng thường sẽ là dấu hiệu báo cho các em sắp nghe đến từ mà chúng ta cần điền vào đáp án.

3. Write the exact words you hear

Viết lại chính xác từ cần điền mà mình nghe được. Mặc dù đoạn văn tóm tắt lại bài nghe, nhưng ở các chỗ trống, các từ cần điền không bao giờ bị thay đổi so với bài nghe gốc.

4. Re-check your answers

Ở bước cuối cùng khi đã viết ra được từ đáp án, cần soát lại xem từ đó đã đúng chính tả và phù hợp với ngữ pháp của câu hay chưa.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Listen and do the tasks.

0/8

loading...
Kết thúc lesson 7: Listening (Summary completion)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này