loading...
Đóng

L.8: Writing (Writing an article for the school website)

Writing: Writing an article for the school website

Tóm tắt bài học
Topic: Write an article about the festival in Viet Nam that you like best for the school website.

Write an article for the school website

Để có một bài báo online cho một website thì bài báo đó cần có những đặc điểm sau:

Về hình thức bài báo cần có tiêu đề; ba phần cấu thành một bài viết gồm mở bài, thân bài và kết bài; đồng thời, cần có các hình ảnh hoặc video do tác giả ghi lại hoặc thu thập được.

Về nội dung bài báo online cần đảm bảo mang thông tin có ý nghĩa tới người đọc, đồng thời nội dung phải có tính hấp dẫn, gây hứng thú cho người đọc.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Make complete sentences using the given words.

Viết câu hoàn chỉnh sử dụng các từ đã cho.

0/5

loading...
2
Writing practice.

Luyện tập kỹ năng viết.


loading...
Kết thúc lesson 8: Writing (Writing an article for the school website)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này