loading...
Đóng

L.9: Review unit 5

Review unit 5

Các em thân mến, bài 5 của chương trình tiếng Anh lớp 8 (mới) kết thúc ở đây. Qua 8 bài giảng, các em đã học được các kiến thức sau:

• Các từ/ cụm từ liên quan đến các lễ hội truyền thống ở Việt Nam.

• Phân biệt các loại câu đơn, câu ghép và câu phức.

• Cách phát âm trọng âm của các danh từ kết thúc bằng -ion và -ian.

• Kỹ năng đoán từ qua ngữ cảnh sử dụng trong khi làm bài đọc hiểu.

• Kỹ năng hỏi và trả lời đưa ra lựa chọn và gợi ý.

• Kỹ năng nghe hiểu điền từ vào đoạn văn tóm tắt.

• Kỹ năng viết một bài báo online miêu tả về một lễ hội.

Các em hãy làm những bài luyện tập sau để củng cố kiến thức của mình nhé.

Practice
1
Match the words with the correct pictures.

Ghép từ với tranh tương ứng.

0/5

loading...
2
Choose the correct options.

Chọn các đáp án đúng.

0/15

loading...
3
Fill in each blank with a suitable given word.

Điền vào mỗi chỗ trống một từ cho sẵn thích hợp.

0/8

loading...
4
Choose the best options.

Chọn đáp án đúng.

0/4

loading...
Kết thúc lesson 9: Review unit 5
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này