loading...
Đóng

L.1: Vocabulary (Festivals in Viet Nam)

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 • The Lunar New Year festival is a great occasion for family reunion.
  The Lunar New Year festival /ðə ˈluːnə(r) njuː jɪə(r) ˈfestɪvl/
  (n.)
  Tết âm lịch
  The Lunar New Year festival is a great occasion for family reunion.
  Tết âm lịch là dịp đặc biệt để đoàn tụ gia đình.
 • The Lunar New Year festival is a great occasion for family reunion.
  Family reunion /ˈfæməli ˌriːˈjuːniən/
  (n.)
  đoàn tụ gia đình
  The Lunar New Year festival is a great occasion for family reunion.
  Tết âm lịch là dịp đặc biệt để đoàn tụ gia đình.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Check your vocabulary.

Kiểm tra từ vựng.

0/19

loading...
2
Vocabulary practice.

Luyện tập sử dụng từ vựng.

0/10

loading...
Kết thúc lesson 1: Vocabulary (Festivals in Viet Nam)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này