loading...
Đóng

L.2: Vocabulary (Festivals in Viet Nam)

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 • Hoa Lu Ancient Capital Festival is a local festival held to commemorate two kings Dinh Tien Hoang and Le Dai Hanh.
  Commemorate /kəˈmeməreɪt/
  (v.)
  tưởng nhớ
  Hoa Lu Ancient Capital Festival is a local festival held to commemorate two kings Dinh Tien Hoang and Le Dai Hanh.
  Lễ hội cố đô Hoa Lư là một lễ hội địa phương được tổ chức nhằm tưởng nhớ 2 vị vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành.
 • Dinh Bo Linh, reign title Dinh Tien Hoang, is the emperor and founder of the second Vietnamese dynasty.
  Emperor /ˈempərə(r)/
  (n.)
  Hoàng đế
  Dinh Bo Linh, reign title Dinh Tien Hoang, is the emperor and founder of the second Vietnamese dynasty.
  Đinh Bộ Lĩnh, tên hiệu trị vì là Đinh Tiên Hoàng, là vị Hoàng đế và là người lập lên triều đại thứ 2 của nước Việt Nam.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Check your vocabulary.

Kiểm tra từ vựng.

0/19

loading...
2
Vocabulary practice.

Luyện tập sử dụng từ vựng.

0/11

loading...
Kết thúc lesson 2: Vocabulary (Festivals in Viet Nam)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này