Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài học về truyện cổ tích, truyện dân gian, ngụ ngôn và truyền thuyết của Việt Nam và các nước trên thế giới. Học sinh sẽ được mở rộng vốn từ vựng thường xuất hiện trong các truyện. Đồng thời, học sinh có được kỹ năng đọc hiểu truyện, sáng tác truyện và trao đổi về các tác phẩm yêu thích.

Lesson 1
Vocabulary (Folk tales)

Từ vựng xuất hiện trong các truyện cổ tích, dân gian, ngụ ngôn, truyền thuyết

Điểm: 0/32
Lesson 2
Pronunciation (Intonation in exclamatory sentences)

Ngữ điệu câu cảm thán

Điểm: 0/5
Lesson 3
Grammar (Past continuous)

Ngữ pháp (Thì quá khứ tiếp diễn)

Điểm: 0/22
Lesson 4
Reading (Understanding a fable)

Đọc hiểu một tác phẩm truyện ngụ ngôn

Điểm: 0/10
Lesson 5
Speaking (Talking about a story)

Kỹ năng nói hỏi và trả lời về một tác phẩm truyện

Điểm: 0/5
Lesson 6
Listening (True or false)

Chiến thuật làm bài nghe hiểu dạng bài xác định câu đúng hoặc sai

Điểm: 0/9
Lesson 7
Writing (Writing a fairy tale)

Kỹ năng viết sáng tác một tác phẩm truyện cổ tích

Điểm: 0/6
Lesson 8
Review unit 6

Ôn tập bài 6

Điểm: 0/27
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay