Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Ô nhiễm môi trường sống đang là vấn nạn toàn cầu. Bài học giúp học sinh không chỉ mở rộng vốn từ, củng cố kỹ năng nghe nói đọc viết mà còn nâng cao nhận thức về vấn đề ô nhiễm.

Lesson 1
Vocabulary (Pollution)

Các loại ô nhiễm môi trường

Điểm: 0/28
Lesson 2
Vocabulary (Pollution cont.)

Ô nhiễm môi trường - nguyên nhân và kết quả

Điểm: 0/13
Lesson 3
Pronunciation (Stress in words ending in -al and -ic)

Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi -al và -ic

Điểm: 0/13
Lesson 4
Grammar (Conditional sentences type 1 and 2)

Ngữ pháp (Câu điều kiện loại 1 và 2)

Điểm: 0/19
Lesson 5
Reading (Sentence completion)

Luyện chiến thuật làm bài điền vào chỗ trống trong câu của kĩ năng đọc hiểu

Điểm: 0/15
Lesson 6
Speaking (Describing problems & solutions)

Kỹ năng nói về nguyên nhân, hậu quả của một vấn đề và đưa ra giải pháp

Điểm: 0/12
Lesson 7
Listening (Note completion)

Chiến thuật làm bài nghe điền từ vào phần ghi chú

Điểm: 0/8
Lesson 8
Writing (Write an article for the local newspaper)

Kỹ năng viết bài báo cho tờ báo của địa phương

Điểm: 0/11
Lesson 9
Review unit 7

Ôn tập bài 7

Điểm: 0/37
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay