Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài học giúp học sinh mở rộng kiến thức chung, nâng cao hiểu biết về con người và đặc trưng điển hình của các quốc gia nói Tiếng Anh thông qua các bài từ vựng, nghe, nói, đọc và viết.

Lesson 1
Vocabulary (English speaking countries)

Các nước nói Tiếng Anh và đặc trưng của các nước đó

Điểm: 0/28
Lesson 2
Pronunciation (Stress in words ending in -ese and -ee)

Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi -ese và -ee

Điểm: 0/13
Lesson 3
Grammar (Present tenses: review; Present simple for the future)

Ngữ pháp (Ôn tập các thì hiện tại; Thì hiện tại đơn diễn tả tương lai)

Điểm: 0/20
Lesson 4
Reading (Matching features)

Luyện chiến thuật làm bài nối dữ kiện cho sẵn với đặc điểm tương ứng

Điểm: 0/15
Lesson 5
Speaking (Introducing a country)

Kỹ năng nói miêu tả về một đất nước

Điểm: 0/12
Lesson 6
Listening (Form completion)

Chiến thuật làm bài nghe điền từ vào biểu mẫu

Điểm: 0/9
Lesson 7
Writing (Describing the schedule for a visit)

Kỹ năng viết đoạn văn miêu tả lịch trình cho một chuyến tham quan

Điểm: 0/11
Lesson 8
Review unit 8

Ôn tập bài 8

Điểm: 0/46
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay