loading...
Đóng

Thảm họa thiên nhiên đang ngày càng gia tăng cả về quy mô lẫn cường độ ở rất nhiều nơi trên thế giới. Bài học này giúp các em không chỉ mở rộng vốn từ, củng cố kỹ năng nghe nói đọc viết mà còn nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của thảm họa thiên nhiên.

Lesson 1
Vocabulary (Natural disasters)

Các loại thảm họa thiên nhiên

Điểm: 0/25
Lesson 2
Vocabulary (Natural disasters cont.)

Thảm họa thiên nhiên - Từ miêu tả và các câu cảm thán

Điểm: 0/27
Lesson 3
Pronunciation (Stress in words ending in -logy and -graphy)

Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi -logy và -graphy

Điểm: 0/11
Lesson 4
Grammar review (Passive Voice)

Ôn tập ngữ pháp (Câu bị động)

Điểm: 0/26
Lesson 5
Grammar (Past perfect - Quá khứ hoàn thành)

Ngữ pháp (Quá khứ hoàn thành)

Điểm: 0/21
Lesson 6
Reading (Summary completion)

Luyện chiến thuật làm bài hoàn thành đoạn tóm tắt

Điểm: 0/25
Lesson 7
Speaking (Talking about a natural disaster)

Kỹ năng nói về một thảm họa thiên nhiên

Điểm: 0/13
Lesson 8
Listening (Classification)

Chiến thuật làm bài câu hỏi phân loại

Điểm: 0/10
Lesson 9
Writing (Write a news report about a natural disaster)

Kỹ năng viết báo cáo tin tức về một thảm họa thiên nhiên

Điểm: 0/19
Lesson 10
Review unit 9

Ôn tập bài 9

Điểm: 0/42
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này