Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài học bổ trợ kiến thức và kỹ năng giúp học sinh trình bày ý kiến, sở thích của bản thân về các làng nghề truyền thống và các địa điểm du lịch hấp dẫn.

(Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa unit 1 - lớp 9)
Lesson 1
Vocabulary (Local environment)

Từ vựng về các sản phẩm thủ công, ngành nghề thủ công truyền thống

Điểm: 0/20
Lesson 2
Vocabulary (Local environment - cont.)

Từ vựng về các sản phẩm thủ công, ngành nghề thủ công truyền thống

Điểm: 0/20
Lesson 3
Pronunciation (Stress on content words)

Phát âm (Trọng âm ở từ mang nghĩa)

Điểm: 0/10
Lesson 4
Grammar (Complex sentences: review)

Ngữ pháp (Ôn tập câu phức)

Điểm: 0/25
Lesson 5
Grammar (Phrasal verbs)

Ngữ pháp (Động từ thành ngữ)

Điểm: 0/30
Lesson 6
Reading (Skimming & Scanning)

Kỹ năng đọc lướt và đọc quét

Điểm: 0/28
Lesson 7
Speaking (Talk about traditional crafts)

Nói về các làng nghề thủ công truyền thống, lợi ích và thách thức

Điểm: 0/14
Lesson 8
Listening (About places of interest)

Nghe về các địa điểm du lịch được yêu thích

Điểm: 0/17
Lesson 9
Writing (An email)

Viết một bức thư cho một người bạn để đưa thông tin về những địa điểm được yêu thích và những hoạt động có thể làm ở đó

Điểm: 0/13
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay