loading...
Đóng

L.8: Listening (About places of interest)

Watch the video and do the tasks.

Practice
1
Match words with their meanings

Nối từ với định nghĩa đúng

0/6

loading...
2
True or False?

Đúng hay sai?

0/6

loading...
3
Fill in the blank with one correct word

Điền vào chỗ trống một từ đúng

0/5

loading...
Kết thúc lesson 8: Listening (About places of interest)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này