loading...
Đóng

L.9: Writing (An email)

Writing skills: Writing an email to give information

Topic:
How to write an email to give your pen friend some information about the places of interest he/she should go to and the things he/she can do there.
Cách viết một thư điện tử để cung cấp một số thông tin về địa danh nên đến thăm và những hoạt động có thể làm ở đó cho người bạn qua thư của các em.

Giả sử nếu một người bạn qua thư của em tới Việt Nam, sẽ đến thăm và dành một ngày ở thành phố của các em thì các em sẽ gợi ý những địa điểm tham quan nào và những hoạt động gì có thể làm ở đó cho bạn ấy? Chắc chắn các em sẽ đưa ra những địa điểm du lịch hấp dẫn và đặc trưng nhất ở địa phương mình đúng không nào? Mời các em cùng xem một e-mail bạn Phương Anh viết cho người bạn Anna của mình, và cùng xem với yêu cầu viết một bức thư trên thì chúng ta cần viết như thế nào nhé.

From: Phuong Anh
To: Anna
Subject: Places of interest in my hometown

Dear Anna,
I’m so happy to know that you’re coming to Viet Nam. It’s a pity that you can only spend one day in Quang Ninh.
Within a day, I think you shouldn’t miss the trip to Ha Long Bay, the most fascinating place in my province. It’s considered as one of the “New Seven Natural Wonders of the World”. There are thousands of limestone islands emerging from the sea. These islands are named after common things around us. In the bay, you can find Rooster and Hen Island and even Man’s head Island. When you arrive, you’ll embark an elegant wooden junk and start cruising the bay. You can also have an opportunity to enjoy great Vietnamese seafood on board. In addition, walking on the beach or climbing up one limestone peak for the stunning view of the bay will be wonderful choices. Next, you can have a look at Sung Sot Cave (Surprise Cave), one of the most beautiful caves in the charming bay. Walk through the cave and admire the magnificent scenery of the nature here.
Tell me when you’re coming so I can take you there.
Look forward to seeing you soon!
Best wishes,
Phuong Anh
Các em có thể thấy phần nội dung của e-mail trên tuân theo bố cục như sau:

1. Opening - Phần mở đầu

Trong phần đầu bức thư, các em cần viết:
- Lời chào

Dear/Hi/Hello + tên người, (... thân mến,)

Ví dụ:

Dear Anna,
Bạn Anna thân mến,

- Cảm nhận về việc người bạn sắp tới Việt Nam và thăm quê hương/ thành phố nơi em ở.

It’s great to know that … (Thật tuyệt khi biết rằng …)
I’m so happy/glad/joyful/delighted to know that … (Tớ rất vui khi biết rằng …)

Ví dụ:

It’s great to know that you are arriving in Viet Nam and will spend one day in my city.
Thật tuyệt khi biết rằng cậu đang đến Việt Nam và sẽ dành một ngày ở thành phố của tớ.

I’m so happy to know that you’re coming to Viet Nam.
Tớ rất vui khi biết rằng cậu đang đến Việt Nam.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Choose the best option

Chọn đáp án đúng

0/7

loading...
2
Rearrange words to make meaningful sentences

Sắp xếp từ thành câu có nghĩa

0/6

loading...
3
Writing an email

Thực hành viết một bức thư điện tử


loading...
Kết thúc lesson 9: Writing (An email)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này