loading...
Đóng

L.5: Grammar (Phrasal verbs)

Phrasal verbs - Part 1(Động từ thành ngữ - Phần 1)

Tóm tắt bài học

1. Formation and meaning (Cách thành lập và ý nghĩa)

1.1. Formation

Động từ thành ngữ - phrasal verbs là sự kết hợp của động từ và thành phần tiểu từ, chúng có tên gọi là particle. Chính tiểu từ tạo ra nghĩa mới cho động từ. Tiểu từ trong động từ thành ngữ có thể là giới từ, trạng từ hoặc cả giới từ và trạng từ.

Ví dụ:
look after = verb (look) + preposition (after)
get up = verb (get) + adverb (up)
run out of = verb (run) + adverb (out) + preposition (of)

1.2. Meaning

Hầu hết các động từ thành ngữ đều có ý nghĩa hoàn toàn khác so với ý nghĩa của động từ tạo nên chúng.

look: use eyes (nhìn) # look after: take care of (chăm sóc, trông nom)

get: receive something (nhận) # get up: get out of bed (thức dậy)

run: move fast on foot (chạy) # run out of: have no more of (hết, cạn kiệt)

Do vậy, ý nghĩa của các động từ thành ngữ không chịu ảnh hưởng bởi ý nghĩa của động từ. Việc học các động từ thành ngữ cũng không nên đánh đồng với việc học các động từ và tiểu từ độc lập nhau, mà cần học cả cụm động từ thành ngữ đó với cách sử dụng của chúng trong từng văn cảnh.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Find the phrasal verbs

Tìm động từ thành ngữ

0/5

loading...
2
Choose the most suitable pictures

Chọn bức tranh phù hợp

0/5

loading...
3
Complete the sentence

Hoàn thành câu

0/5

loading...
4
Fill in the blank with the correct verb

Điền vào chỗ trống động từ đúng

0/5

loading...
5
Rewrite the given sentence

Viết lại câu

0/5

loading...
6
Correct or Incorrect?

Đúng hay sai?

0/5

loading...
Kết thúc lesson 5: Grammar (Phrasal verbs)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này