loading...
Đóng

L.3: Pronunciation (Stress on content words)

Stress on content words in sentences

Tóm tắt bài học

1. Trọng âm câu (Sentence stress)

Cũng giống như từ có hai âm tiết trở lên sẽ có âm tiết được phát âm mạnh hơn, to hơn và dài hơn thì trong một câu những từ quan trọng cũng sẽ được phát âm mạnh hơn, to hơn và dài hơn những từ khác.

Ví dụ:

We visited a famous craft village in Ha Noi.
Chúng tớ đã đến thăm một làng nghề thủ công nổi tiếng ở Hà Nội.

Các từ “visited”, “famous”, “craft”, “village” và “Ha Noi” mang thông tin quan trọng trong câu nên được đọc mạnh, to và dài hơn các từ còn lại là “we”, “a” và “in”.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Decide whether the underlined words are stressed or unstressed

Xác định xem từ gạch chân được nhấn trọng âm hay không

0/10

loading...
2
Listen and record

Nghe và thu âm so sánh


loading...
Kết thúc lesson 3: Pronunciation (Stress on content words)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này