loading...
Đóng

L.1: Vocabulary (Local environment)

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 • Lan's father is a skillful artisan.
  artisan /ˌɑːtɪˈzæn/
  (n.)
  thợ làm nghề thủ công
  Lan's father is a skillful artisan.
  Bố của Lan là một thợ thủ công lành nghề.
 • Visiting the village, I was impressed by the variety of handicrafts on offer.
  handicraft /ˈhændikrɑːft/
  (n.)
  sản phẩm thủ công
  Visiting the village, I was impressed by the variety of handicrafts on offer.
  Khi đến thăm ngôi làng, tôi đã bị ấn tượng bởi sự đa dạng của các sản phẩm thủ công được bày bán.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Choose the word whose part of speech is different from the others

Chọn từ thuộc từ loại khác với các từ còn lại

0/5

loading...
2
Choose the best answer

Chọn đáp án đúng

0/10

loading...
3
Complete the sentences using the given words/phrases

Hoàn thành câu sử dụng các từ/cụm từ cho sẵn

0/10

loading...
Kết thúc lesson 1: Vocabulary (Local environment)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này