loading...
Đóng

L.2: Vocabulary (Local environment - cont.)

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 • We arranged to meet in front of the lantern shop at 8 o'clock but she never turned up.
  turn up   /tɜːn ʌp/
  (phr. v.)
  xuất hiện, đến
  We arranged to meet in front of the lantern shop at 8 o'clock but she never turned up.
  Chúng tôi đã hẹn gặp nhau lúc 8 giờ trước cửa hàng đèn lồng nhưng cô ấy đã không đến.
 • What time did you set off on your journey to Da Lat?
  set off /set ɒf/
  (phr. v.)
  khởi hành, bắt đầu chuyến đi
  What time did you set off on your journey to Da Lat?
  Bạn đã khởi hành chuyến đi tới Đà Lạt lúc mấy giờ?
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Choose the right words to describe the pictures

Chọn từ đúng để mô tả bức tranh

0/5

loading...
2
Choose the right prepositions to fill in the blanks

Chọn giới từ đúng để điền vào chỗ trống

0/9

loading...
3
Complete the sentences using the given words/phrases

Hoàn thành câu sử dụng các từ/cụm từ cho sẵn

0/6

loading...
Kết thúc lesson 2: Vocabulary (Local environment - cont.)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này