Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài học giúp học sinh có thêm vốn từ vựng để miêu tả về thiên văn học và du hành vũ trụ

Lesson 1
Vocabulary (Space Travel)

Từ vựng về thiên văn học và du hành vũ trụ

Điểm: 0/23
Lesson 2
Vocabulary (Space Travel - cont.)

Từ vựng về thiên văn học và du hành vũ trụ

Điểm: 0/18
Lesson 3
Pronunciation (Continuing and finishing tones)

Ngữ điệu tiếp tục và kết thúc

Điểm: 0/6
Lesson 4
Grammar (Past simple and Past perfect)

Quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

Điểm: 0/28
Lesson 5
Grammar (Defining relative clauses)

Mệnh đề quan hệ xác định

Điểm: 0/21
Lesson 6
Listening (Nine Planet)

Nghe về Hành tinh 9

Điểm: 0/10
Lesson 7
Writing (Persuasive language for advertisements)

Ngôn ngữ thuyết phục trong quảng cáo

Điểm: 0/8
Lesson 8
Reading (Location information)

Dạng bài định vị thông tin

Điểm: 0/15
Lesson 9
Speaking (Talk about the qualities and skills that are necessary for an astronaut today)

Nói về các năng lực và các kỹ năng để trở thành một phi hành gia

Điểm: 0/5
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay