loading...
Đóng

L.2: Vocabulary (Space Travel - cont.)

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 • It becomes harder to breathe in very high altitudes.
  altitude /ˈæltɪtjuːd/
  (n.)
  độ cao so với mặt nước biển
  It becomes harder to breathe in very high altitudes.
  Không khí trở nên khó thở hơn ở độ cao rất lớn so với mực nước biển.
 • These atmospheric vapors are causing quite a bit of fog in the mountains.
  atmospheric /ˌætməsˈferɪk/
  (adj.)
  (thuộc) khí quyển, không khí
  These atmospheric vapors are causing quite a bit of fog in the mountains.
  Lượng hơi nước trong không khí này đang gây ra sương mù nhẹ ở các ngọn núi.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Choose the word whose part of speech is different from the others

Chọn từ thuộc từ loại khác với các từ còn lại

0/5

loading...
2
Complete the sentences using the given words

Hoàn thành câu sử dụng từ cho sẵn

0/8

loading...
3
Fill in each blank with the correct form of the word in the brackets

Điền vào chỗ trống dạng đúng của động từ trong ngoặc

0/5

loading...
Kết thúc lesson 2: Vocabulary (Space Travel - cont.)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này