Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài học giúp học sinh mở rộng vốn từ vựng để miêu tả về những thay đổi vai trò trong xã hội và tầm nhìn trong tương lai

Lesson 1
Vocabulary (Changing Roles in Society)

Từ vựng về những thay đổi vai trò trong xã hội

Điểm: 0/20
Lesson 2
Vocabulary (Changing Roles in Society- cont.)

Từ vựng về những thay đổi vai trò trong xã hội

Điểm: 0/20
Lesson 3
Pronunciation (Agreeing and disagreeing tones)

Ngữ điệu đồng tình và không đồng tình

Điểm: 0/14
Lesson 4
Grammar (Future passive)

Bị động ở tương lai

Điểm: 0/20
Lesson 5
Reading (Sentence completion)

Dạng bài hoàn thành câu

Điểm: 0/12
Lesson 6
Speaking (Discuss the roles of males and females in the future)

Bàn về vai trò của nam giới và nữ giới trong tương lai

Điểm: 0/7
Lesson 7
Grammar (Non-defining relative clauses)

Mệnh đề quan hệ không xác định

Điểm: 0/29
Lesson 8
Listening (The role of women in today's world)

Nghe về vai trò của phụ nữ trong thế giới ngày nay

Điểm: 0/10
Lesson 9
Writing (Write about one role of teenagers in the future)

Viết đoạn văn về một vai trò của thanh thiếu niên trong tương lai

Điểm: 0/8
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay