loading...
Đóng

L.1: Vocabulary (Changing Roles in Society)

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 • The application of technology will help learning become more effective.
  application   /ˌæplɪˈkeɪʃn/
  (n.)
  việc áp dụng, ứng dụng
  The application of technology will help learning become more effective.
  Ứng dụng công nghệ sẽ giúp việc học tập trở nên hiệu quả hơn.
 • Hopefully there will be a higher rate of high school attendance next year.
  attendance   /əˈtendəns/  
  (n.)
  sự tham gia
  Hopefully there will be a higher rate of high school attendance next year.
  Hi vọng tỉ lệ học sinh tham gia học trung học sẽ cao hơn trong năm tới.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Listen and Type

Nghe và gõ lại

0/5

loading...
2
Fill in each blank with the correct form of the word in the brackets

Điền vào chỗ trống dạng đúng của từ trong ngoặc

0/5

loading...
3
Complete the sentences using the given words/ phrases

Bạn hãy hoàn thành câu sử dụng các từ/ cụm từ cho sẵn

0/10

loading...
Kết thúc lesson 1: Vocabulary (Changing Roles in Society)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này