loading...
Đóng

L.2: Vocabulary (Changing Roles in Society- cont.)

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 • He was always well ahead of the rest of the group.
  ahead of   /əˈhed əv/  
  (prep.)
  trước, sớm hơn; tiến bộ hơn
  He was always well ahead of the rest of the group.
  Anh ấy luôn nổi trội hơn những người còn lại trong nhóm.
 • This change will certainly be advantageous for children.
  advantageous /ˌædvənˈteɪdʒəs/  
  (adj.)
  có lợi, thuận lợi  
  This change will certainly be advantageous for children.
  Thay đổi này chắc chắn sẽ có lợi cho trẻ em.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Listen and rearrange the letters to find the words

Nghe và sắp xếp các chữ cái để tìm ra từ đúng

0/5

loading...
2
Choose the best answer

Chọn đáp án đúng

0/10

loading...
3
Odd one out

Chọn từ khác những từ còn lại

0/5

loading...
Kết thúc lesson 2: Vocabulary (Changing Roles in Society- cont.)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này