loading...
Đóng

Bài học giúp học sinh mở rộng vốn từ vựng để miêu tả về nghề nghiệp trong tương lai và những yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn nghề nghiệp

Lesson 1
Vocabulary (My Future Career)

Từ vựng về lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai

Điểm: 0/21
Lesson 2
Vocabulary (My Future Career- cont.)

Từ vựng về lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai

Điểm: 0/20
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này