Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài học bổ trợ kiến thức và kỹ năng giúp học sinh trình bày ý kiến, sở thích của bản thân về các nét đặc trưng của một thành phố và một số vấn đề trong đời sống ở thành phố.

(Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa unit 2 - lớp 9)
Lesson 1
Vocabulary (City life)

Từ vựng về các nét đặc trưng của cuộc sống ở thành phố

Điểm: 0/20
Lesson 2
Vocabulary (City Life - cont.)

Từ vựng về các nét đặc trưng của cuộc sống ở thành phố

Điểm: 0/21
Lesson 3
Pronunciation (Stress on pronouns in sentences)

Phát âm (Nhấn trọng âm ở đại từ)

Điểm: 0/21
Lesson 4
Grammar (Comparison of adjectives and adverbs: review)

Ngữ pháp (So sánh với tính từ và trạng từ: ôn tập)

Điểm: 0/35
Lesson 5
Grammar (Phrasal verbs - cont.)

Ngữ pháp (Động từ thành ngữ - tiếp)

Điểm: 0/34
Lesson 6
Reading (Previewing & Predicting)

Kỹ năng xem trước và đoán trước

Điểm: 0/44
Lesson 7
Speaking (Talk about important features of a city)

Nói về các đặc trưng quan trọng của một thành phố

Điểm: 0/17
Lesson 8
Listening (About some problems of city life)

Nghe về những vấn đề của cuộc sống thành thị

Điểm: 0/16
Lesson 9
Writing (A paragraph about drawbacks of city life)

Viết một đoạn văn về những hạn chế của cuộc sống thành thị

Điểm: 0/5
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay