loading...
Đóng

L.8: Listening (About some problems of city life)

Watch the video and do the tasks.

Practice
1
Match words with their correct pictures

Nối từ với tranh đúng

0/6

loading...
2
Fill in the blank with one correct word

Điền vào chỗ trống 1 từ đúng

0/5

loading...
3
Choose the best answers

Chọn đáp án đúng

0/5

loading...
Kết thúc lesson 8: Listening (About some problems of city life)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này