loading...
Đóng

L.9: Writing (A paragraph about drawbacks of city life)

Writing skills: Paragraph writing

Topic:

Write a paragraph about the drawbacks of city life.
Viết một đoạn văn về những hạn chế của cuộc sống thành thị.

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách viết về những hạn chế khi sống ở thành phố dựa vào dàn ý sau:
Topic sentence: (introduce the main idea of a paragraph)
Drawback 1: ____________________
Drawback 2: ____________________
Drawback 3: ____________________

Concluding sentence: (reconfirm the idea in the topic sentence)
Bây giờ, mời các em đọc đoạn văn sau và xem cách người viết đã triển khai dàn ý trên như thế nào nhé.

Life in modern cities truly causes a lot of nuisances. In the first place, citizens have to deal with traffic congestion every day. This problem is even worse in the rush hour when so many people run out to work and are stuck on streets for hours. Next, high cost of living is also a serious issue in the city, especially in metropolitan cities. More and more people find it difficult to live on their modest salaries when prices are going up all the time. Financial pressure makes city dwellers become constantly stressed and tired. Finally, the polluted air caused by exhaust emissions from millions of vehicles, construction dust and the lack of green trees negatively affects residents’ health. Many people suffer from respiratory problems such as cough, sore throat or asthma. Indeed, city life brings a number of difficulties as well as challenges to its citizens.

1. Topic sentence

Câu chủ đề là một câu hoàn chỉnh có tác dụng nêu chủ đề/nội dung chính của đoạn văn. Câu chủ đề thường đứng ở đầu đoạn văn giúp người đọc nắm bắt được ý chính của đoạn, đồng thời giúp người viết không bị lệch hướng trong suốt quá trình viết.
Một câu chủ đề thường bao gồm 2 phần chính: topic (chủ đề) + controlling idea (ý chủ đạo)
Cách đơn giản nhất để viết một câu chủ đề đó là diễn đạt lại đề bài theo một cách khác, sử dụng những cụm từ tương đương hoặc từ đồng nghĩa/gần nghĩa.
Ví dụ với đề bài “Write a paragraph about the drawbacks of city life.” các em có thể viết câu chủ đề như sau:

Life in modern cities truly causes a lot of nuisances.
Sống ở các thành phố hiện đại thực sự gây ra nhiều phiền toái.

Trong đó:
topic = life in modern cities, controlling idea = causes a lot of nuisances
city life = life in modern cities, drawbacks = nuisances
Các cách diễn đạt khác:
- Các động từ mang nghĩa “dẫn đến, gây ra”: cause (gây ra), lead to (dẫn tới), result in (dẫn tới), bring (mang đến),…
- Các danh từ tương đương/gần nghĩa với “drawback(hạn chế): problem (vấn đề), nuisance (phiền toái), trouble (vấn đề), obstacle (trở ngại), difficulty (khó khăn), disadvantage (bất lợi), …

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Rearrange sentences to make a complete paragraph

Sắp xếp các câu thành đoạn văn hoàn chỉnh

0/5

loading...
2
Writing practice

Thực hành viết


loading...
Kết thúc lesson 9: Writing (A paragraph about drawbacks of city life)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này