loading...
Đóng

L.5: Grammar (Phrasal verbs - cont.)

Phrasal verbs - Part 2 (Động từ thành ngữ - Phần 2)

Tóm tắt bài học

I. Types of phrasal verbs (Phân loại động từ thành ngữ)

1. Transitive or Intransitive (Nội - Ngoại động từ thành ngữ)

Cũng giống như động từ, động từ thành ngữ trong tiếng Anh có thể chia thành 2 loại là ngoại động từ thành ngữ - transitivenội động từ thành ngữ - intransitive.

- Ngoại động từ thành ngữ được theo sau bởi 1 tân ngữ như trong ví dụ:

I can’t keep up with him.
(Tôi không thể theo kịp anh ấy.)

- Nội động từ thành ngữ không cần có tân ngữ theo sau như trong ví dụ:

What time do you usually get up?
(Bạn thường thức dậy lúc mấy giờ?)

2. Inseparable or Separable (Động từ thành ngữ không thể và có thể tách rời)

2.1. Inseparable phrasal verbs (Động từ thành ngữ không thể tách rời)

- Là các động từ thành ngữ mà các thành phần của nó (động từ và tiểu từ) không thể tách rời nhau khi có tân ngữ đi kèm. Tức là khi trong câu có xuất hiện tân ngữ bổ nghĩa cho động từ thành ngữ thì tân ngữ bắt buộc phải đặt sau thành phần tiểu từ của động từ thành ngữ đó.

- Các động từ thành ngữ không thể tách rời có thể là các nội động từ thành ngữ như get up, set off, các tổ hợp động từ thành ngữ gồm ba từ (động từ + trạng từ + giới từ) như put up with, look forward tomột số ngoại động từ thành ngữ như look after, deal with, v.v.

- Ví dụ:

• He used to get up late when he was a student.
(Thời còn là sinh viên, anh ấy thường hay dậy muộn.)

• He used to get late up when he was a student. Χ

Trong ví dụ trên, get up là một nội động từ thành ngữ nên không có tân ngữ đi kèm. Đây cũng là một động từ thành ngữ không thể tách rời, nên chúng ta không thể đưa từ late hay bất kì thành phần nào của câu xen giữa cụm động từ thành ngữ này.

• I don’t think Fred gets on with Daniel. They always argue.
(Tôi không nghĩ Fred sống hòa thuận được với Daniel. Họ lúc nào cũng cãi nhau.)

• I don’t think Fred gets Daniel on with. They always argue. Χ

• I don’t think Fred gets on Daniel with. They always argue. Χ

Động từ thành ngữ get on with không thể tách rời nên tân ngữ bổ nghĩa cho nó là Daniel không thể xen vào giữa cụm động từ thành ngữ này, mà bắt buộc phải để sau giới từ with.

• They’re taking tougher measures to deal with air pollution.
(Họ đang áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí.)

• They’re taking tougher measures to deal air pollution with. Χ

Tương tự, chúng ta không thể để tân ngữ air pollution xen giữa cụm deal with do đây là một động từ thành ngữ không thể tách rời. Tân ngữ cần được để sau giới từ with.

2.2. Separable phrasal verbs (Động từ thành ngữ có thể tách rời)

- Một số ngoại động từ thành ngữ có thể tách rời, tức là tân ngữ có thể đứng giữa động từ và tiểu từ (giới từ/trạng từ).

- Nếu tân ngữ theo sau là danh từ/ cụm danh từ, nó có thể đứng ở vị trí sau cụm động từ thành ngữ, tức là sau thành phần tiểu từ. Và tân ngữ đó cũng có thể đứng giữa cụm động từ thành ngữ, hay nói cách khác là xen giữa động từ và tiểu từ.

Ví dụ:

• You should take your hat off in the cinema.
• You should take off your hat in the cinema.
(Bạn nên cởi mũ khi vào rạp chiếu phim.)

- Tuy nhiên, khi tân ngữ của cụm động từ thành ngữ là các đại từ làm tân ngữ như me, you, us, him, her, them, it thì chúng chỉ có một vị trí là đứng giữa cụm động từ thành ngữ đó.

• Wearing a hat is not allowed here so please take it off.
(Ở đây không được phép đội mũ nên làm ơn hãy cởi mũ ra.)

• Wearing a hat is not allowed here so please take off it. Χ

- Lưu ý: Nếu tân ngữ quá dài, chúng ta thường không để tân ngữ đó xen vào giữa cụm động từ thành ngữ, mà thay vào đó sẽ để ở sau thành phần tiểu từ. Xét về mặt ngữ pháp, việc tách động từ thành ngữ ra không sai. Tuy nhiên, câu nói sẽ rõ ràng hơn với người nghe nếu chúng ta để tân ngữ đó ra sau cả cụm động từ thành ngữ.

Ví dụ:

• Clear: I need to pick up a friend of mine from summer camp at the airport.

• Confusing: I need to pick a friend of mine from summer camp up at the airport.

Như các em thấy, hai ví dụ trên đây đều đúng về mặt ngữ pháp và có nghĩa tương đương nhau là "Tôi cần đi đón một người bạn quen từ trại hè ở sân bay". Tuy nhiên, ví dụ thứ nhất rõ ràng hơn và sẽ khiến người nghe dễ nắm bắt được ý của người nói hơn.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Separable or inseparable phrasal verbs?

Động từ thành ngữ có thể hay không thể tách rời?

0/8

loading...
2
Match the phrasal verbs to their meanings

Nối động từ thành ngữ với định nghĩa đúng

0/5

loading...
3
Choose the best phrasal verbs

Chọn động từ thành ngữ đúng nhất

0/5

loading...
4
Complete the text

Hoàn thành đoạn văn

0/9

loading...
5
Correct or Incorrect?

Đúng hay Sai?

0/7

loading...
Kết thúc lesson 5: Grammar (Phrasal verbs - cont.)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này