loading...
Đóng

L.2: Vocabulary (City Life - cont.)

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 • The Old-quarter is one of the features of Hanoi.
  feature /ˈfiːtʃə(r)/
  (n.)
  nét đặc biệt, điểm đặc trưng
  The Old-quarter is one of the features of Hanoi.
  Phố cổ là một trong những nét đặc trưng của Hà Nội.
 • Visiting Vietnam, tourists often take an extended trip to discover more of its beauty.
  extended /ɪkˈstendɪd/
  (adj.)
  kéo dài, mở rộng
  Visiting Vietnam, tourists often take an extended trip to discover more of its beauty.
  Đến thăm Việt Nam, du khách thường kéo dài thêm chuyến đi để khám phá thêm về vẻ đẹp nơi đây.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Odd one out

Chọn từ khác với các từ còn lại

0/5

loading...
2
Find the word which is different from the other in the position of primary stress

Tìm từ có vị trí trọng âm chính khác với các từ còn lại

0/6

loading...
3
Complete the sentences using the given words

Hoàn thành câu sử dụng các từ cho sẵn

0/10

loading...
Kết thúc lesson 2: Vocabulary (City Life - cont.)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này