loading...
Đóng

L.6: Reading (Identifying keywords)

Identifying keywords (kỹ năng xác định từ khóa)

I. Keyword là gì?

Keywords (từ khóa) là những từ quan trọng mang thông tin hoặc nghĩa chính của câu. Các từ khóa thường là từ mang nội dung (content words). Đó có thể là các danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, trợ động từ phủ định,… Trong nhiều trường hợp, ngoài là các từ mang nghĩa thì keywords của câu có thể là các từ chức năng (function words), những từ giúp câu đúng, đủ về ngữ pháp và kém quan trọng hơn các từ nội dung (bao gồm đại từ, giới từ, mạo từ, liên từ, tính từ sở hữu, trợ động từ khẳng định,…) như most, many, everyone, …
Việc tìm ra các từ khóa giúp người đọc hiểu tốt hơn nghĩa của câu, của đoạn hay văn bản. Quan trọng hơn, các từ khóa này giúp người đọc tìm ra thông tin quan trọng trả lời câu hỏi.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Choose the keywords in the following sentence

Chọn từ khóa trong câu sau

0/11

loading...
2
Match the given words with their equivalent expressions

Ghép các từ cho sẵn với diễn đạt tương đương

0/5

loading...
3
Read the text and do the tasks

Đọc bài khóa và làm các bài tập kèm theo

0/22

loading...
Kết thúc lesson 6: Reading (Identifying keywords)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này