loading...
Đóng

L.5: Grammar (Question words before to-infinitive)

Question words before to-infinitive (Từ để hỏi đứng trước động từ nguyên mẫu có "to")

Tóm tắt bài học

I. Question words before to-infinitive (Cấu trúc "wh-word + to V")

1. Usage (Cách dùng)

- Trong một số trường hợp, chúng ta có thể dùng “wh-word + to-infinitive” như “what to do”, “where to go”... đóng vai trò làm tân ngữ cho một số động từ, nhằm biểu thị một tình huống không chắc chắn hay khó đưa ra quyết định, phán đoán.

- Cấu trúc này có ý nghĩa và chức năng tương đương với mệnh đề bắt đầu bằng các từ để hỏi có chứa các động từ khuyết thiếu như should, can, could, would.

- Ví dụ:

I don’t know what I should wear.
=> I don’t know what to wear.
(Tôi không biết nên mặc gì.)

Trong ví dụ trên, chúng ta thấy "what I should wear""what to wear" đều đóng vai trò làm tân ngữ bổ nghĩa cho động từ "know" và cùng thể hiện một tình huống khó đưa ra quyết định "không biết nên mặc gì".

2. Sentence structure (Cấu trúc câu)

- Cấu trúc:

S + V + (O) + wh-word + to-infinitive (+...)

Trong đó, V thường là: "ask/ wonder/ (not) be sure/ have no idea/ (not) know/ (not) decide/ (not) tell".

- Ví dụ:

• I have no idea where to get this information.
(Tôi không biết nên lấy thông tin này từ đâu.)

• Peter told me how to solve this problem.
(Peter đã chỉ cho tôi cách giải quyết vấn đề này.)

3. Notes (Lưu ý)

- KHÔNG dùng "why + to-infinitive":

Vì thế viết như thế này là sai: I can't understand why to do it. Χ

- Cụm "wh-word + to-infinitive" không thể đứng riêng lẻ một mình:

KHÔNG nói: “what to do”. Χ

Mà NÓI: “What should we do?”
(Chúng ta nên làm gì đây?)

- Dùng "wh-word + to-infinitive" khi:

+ Chủ ngữ trong mệnh đề chính và chủ ngữ của “to-infinitive” chỉ cùng một đối tượng, hoặc cùng nhóm đối tượng:

He didn't know what he should do.
= He didn't know what to do.
(Anh ấy không biết nên làm gì.)

I have no idea when we should leave for the bus.
= I have no idea when to leave for the bus.
(Tôi không biết khi nào nên rời đi để đón xe buýt.)

+ Tân ngữ của mệnh đề chính và chủ ngữ của “to-infinitive” là cùng một đối tượng, hoặc cùng nhóm đối tượng:

• Nobody told me what I should do.
= Nobody told me what to do.
(Không ai nói cho tôi biết nên làm gì.)

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Fill in the blanks

Điền vào chỗ trống

0/5

loading...
2
Rewrite the sentences

Viết lại câu

0/4

loading...
3
Correct or Incorrect?

Đúng hay Sai?

0/4

loading...
4
Complete the reported sentences

Hoàn thành câu gián tiếp

0/5

loading...
Kết thúc lesson 5: Grammar (Question words before to-infinitive)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này