loading...
Đóng

L.3: Pronunciation (Stress on the verb "be")

Stress on the verb “be” in sentences

Tóm tắt bài học

1. When is the verb “be” stressed?

Động từ “be” thường không được nhấn trọng âm trong câu kể cả khi nó là động từ chính. Tuy nhiên, tùy theo mục đích, ý định và cảm xúc của người nói mà động từ “be” có thể được nhấn trọng âm như trong các trường hợp sau:

1.1. Trong câu hỏi dạng phủ định

Ví dụ:

Isn’t she beautiful?
Cô ấy không đẹp sao?

Ta thấy “isn’t” là dạng phủ định của động từ “be” trong câu nghi vấn, và nó được nhấn trọng âm giống như từ nội dung “beautiful”.

1.2. Đứng cuối câu

Ví dụ:

A: Are they from England?
B: Yes, they are.

A: Họ đến từ nước Anh à?
B: Vâng, đúng vậy.

Trong ví dụ trên, “are” đứng cuối câu trả lời sẽ được nhấn mạnh, khác với động từ “are” trong câu hỏi – không được nhấn mạnh.

1.3. Người nói muốn nhấn mạnh vào động từ “be”

Ví dụ:

A: Do you think she is coming?
B: Yes, she is coming. Don’t worry.

A: Cậu có nghĩ cô ấy đang đến không?
B: Có, cô ấy đang đến. Đừng lo.

Động từ “is” xuất hiện trong cả 2 câu nhưng chỉ có “is” ở câu thứ hai được nhấn trọng âm. Lý do là vì người nói muốn khẳng định lại việc “cô ấy CÓ đến”.

1.4. Người nói muốn diễn tả sự tương phản, đối lập

Ví dụ:

Mark: You aren’t worried about the exam? Good for you!
Kate: I am worried! But I try not to show it.

Mark: Cậu không lo lắng về kì thi? Làm tốt lắm.
Kate: Tớ có lo lắng! Nhưng tớ cố gắng không thể hiện điều đó.

Theo lý thuyết thông thường thì “am” trong câu “I am worried.” sẽ không được nhấn trọng âm. Tuy nhiên trong ngữ cảnh này nó được Kate nói nhấn mạnh để diễn tả sự đối lập “cô ấy có lo lắng chứ không phải không lo lắng như Mark nghĩ”.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Decide whether the missing word in each blank is stressed or unstressed

Xác định xem từ còn thiếu trong mỗi chỗ trống được nhấn trọng âm hay không

0/6

loading...
2
Decide whether the underlined words are stressed or unstressed

Xác định xem những từ gạch chân được nhấn trọng âm hay không

0/14

loading...
3
Listen to record and compare

Nghe thu âm và so sánh


loading...
Kết thúc lesson 3: Pronunciation (Stress on the verb "be")
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này