Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài học bổ trợ kiến thức và kỹ năng giúp học sinh trình bày về những thay đổi, áp lực và căng thẳng trong giai đoạn vị thành niên, và các kỹ năng sống cần thiết.

(Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa unit 3 - lớp 9)
Lesson 1
Vocabulary (Teen Stress and Pressure)

Từ vựng về những thay đổi trong giai đoạn vị thành niên và các kỹ năng sống cần thiết

Điểm: 0/26
Lesson 2
Vocabulary (Teen Stress and Pressure - cont.)

Từ vựng về những thay đổi trong giai đoạn vị thành niên và các kỹ năng sống cần thiết

Điểm: 0/21
Lesson 3
Pronunciation (Stress on the verb "be")

Phát âm (Trọng âm ở động từ "be" trong câu)

Điểm: 0/20
Lesson 4
Grammar (Reported speech: review)

Ngữ pháp (Câu tường thuật: ôn tập)

Điểm: 0/20
Lesson 5
Grammar (Question words before to-infinitive)

Ngữ pháp ( Cấu trúc từ để hỏi cộng động từ nguyên mẫu có "to")

Điểm: 0/18
Lesson 6
Reading (Identifying keywords)

Kỹ năng xác định từ khóa

Điểm: 0/38
Lesson 7
Speaking (Talk about stress and pressure and ask for advice)

Nói về áp lực căng thẳng và cách xin lời khuyên

Điểm: 0/18
Lesson 8
Listening (About the work of an advice columnist)

Nghe về công việc của một nhà tư vấn

Điểm: 0/13
Lesson 9
Writing (A short note to ask for advice or to give advice)

Viết một bức thư ngắn để xin lời khuyên hoặc đưa ra lời khuyên

Điểm: 0/11
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay