loading...
Đóng

L.1: Vocabulary (Teen Stress and Pressure)

Vocabulary

Từ mới trong bài học

 • My nephew is in his early adolescence.
  adolescence /ˌædəˈlesns/
  (n.)
  giai đoạn vị thành niên
  My nephew is in his early adolescence.
  Cháu trai tôi đang ở đầu giai đoạn vị thành viên.
 • He's so depressed about his performance at school.
  depressed   /dɪˈprest/
  (adj.)
  thất vọng
  He's so depressed about his performance at school.
  Cậu ấy quá thất vọng về kết quả học tập của mình ở trường.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Choose the best answer

Chọn đáp án đúng

0/10

loading...
2
Listen and fill in the blank with the missing word

Nghe và điền vào chỗ trống từ còn thiếu

0/7

loading...
3
Put the given words into the right column

Sắp xếp các từ cho sẵn vào cột phù hợp

0/9

loading...
Kết thúc lesson 1: Vocabulary (Teen Stress and Pressure)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này