Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài học bổ trợ kiến thức và kỹ năng giúp học sinh trình bày về cuộc sống thời xưa

Lesson 1
Vocabulary (Life in the Past)

Từ vựng về cuộc sống thời xa xưa

Điểm: 0/20
Lesson 2
Vocabulary (Life in the Past - cont.)

Từ vựng về cuộc sống thời xưa

Điểm: 0/21
Lesson 3
Pronunciation (Stress on auxiliary verbs in sentences)

Phát âm (Trọng âm ở các trợ động từ trong câu)

Điểm: 0/13
Lesson 4
Grammar (Used to: review)

Ngữ pháp (Ôn tập cấu trúc Used to)

Điểm: 0/25
Lesson 5
Grammar (Wishes for the present)

Ngữ pháp (Cách dùng Wish với mong ước ở hiện tại)

Điểm: 0/20
Lesson 6
Reading (Note-taking)

Kỹ năng ghi chú khi đọc

Điểm: 0/30
Lesson 7
Speaking (Comments on and opinions about children's pastimes in the past)

Đưa ra nhận xét và quan điểm về các hoạt động giải trí của trẻ em trong quá khứ

Điểm: 0/10
Lesson 8
Listening (About school days in the past)

Nghe về cuộc sống học đường trong quá khứ

Điểm: 0/21
Lesson 9
Writing (A short description)

Viết một miêu tả ngắn về việc học sinh trong quá khứ học như thế nào khi không có công nghệ

Điểm: 0/6
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay