loading...
Đóng

L.6: Reading (Note-taking)

Note-taking (Kỹ năng ghi chú)

I. Note-taking là gì?

Note-taking (ghi chú) là một trong những kỹ năng quan trọng giúp em nâng cao khả năng nắm bắt thông tin trong một bài đọc dài.
Note-taking trong đọc hiểu là kỹ năng viết lại những thông tin quan trọng bằng ngôn ngữ hoặc kí hiệu của mình nhằm đánh dấu hoặc khái quát thông tin phục vụ cho việc phân tích để làm bài.
Với các bài đọc hiểu có nội dung đề cập tới nhiều vấn đề, hay có nhiều thông tin chi tiết liên quan tới một vài chủ đề chung thì việc áp dụng ghi chú sẽ giúp các em hệ thống cũng như khoanh vùng thông tin cần cho quá trình làm bài.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Choose the phrases or sentences that best summarize the following information

Hãy chọn cụm hoặc câu mà khái quát đúng nhất thông tin sau

0/4

loading...
2
Choose the underlined parts that answer the following questions

Chọn phần gạch chân trả lời cho các câu hỏi sau

0/4

loading...
3
Read the text and do the tasks

Đọc bài khóa và làm các bài tập kèm theo

0/22

loading...
Kết thúc lesson 6: Reading (Note-taking)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này