loading...
Đóng

L.7: Speaking (Comments on and opinions about children's pastimes in the past)

Speaking: Making comments on and expressing opinions about children's pastimes in the past.

Đưa ra lời nhận xét và quan điểm cá nhân về các hoạt động giải trí của trẻ em trong quá khứ.
Bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về cách cách đưa ra lời nhận xét và thể hiện quan điểm cá nhân về các hoạt động giải trí của trẻ em trong quá khứ. Các em hãy xem đoạn hội thoại giữa Nam và bà của bạn ý, và chú ý tới cách mà hai bà cháu Nam đưa ra lời nhận xét, thể hiện quan điểm cá nhân trong video dưới đây nhé.

1. Talking about pastimes in the past (Nói về các hoạt động giải trí trong quá khứ)

- Để mô tả các sự việc/ hoạt động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ, chúng ta dùng thì quá khứ (thường là thì quá khứ đơn). Ví dụ, trong video trên, khi kể lại các hoạt động giải trí trong quá khứ, người bà đã nói:

Well, kids in my days did a lot of outdoor physical activities like flying kites, playing football or swimming in the river. We used nature as our playground, and often went bare-footed. We also met and talked face to face, not on a screen like today.
Trẻ con vào thời của bà hay tham gia các hoạt động thể chất ngoài trời như thả diều, chơi bóng đá, hay bơi lội trên sông. Bọn bà sử dụng thiên nhiên làm sân chơi, và thường hay đi chân đất. Bọn bà cũng gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với nhau, chứ không thông qua màn hình như ngày nay.

- Ngoài ra, để miêu tả một việc thường/ đã từng xảy ra trong quá khứ, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc câu đã học ở phần ngữ pháp "Used to + V (bare infinitive)". Ví dụ:

We used to weave it in the past.
Ngày xưa, bọn bà hay đan châu chấu lá cọ.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Match the expressions with their meanings

Ghép các diễn đạt với ý nghĩa của nó

0/4

loading...
2
Fill in the blanks

Điền vào chỗ trống

0/6

loading...
3
Listen to record and compare

Nghe thu âm và so sánh


loading...
Kết thúc lesson 7: Speaking (Comments on and opinions about children's pastimes in the past)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này