loading...
Đóng

L.9: Writing (A short description)

Writing skills: writing a description

Topic:

Choose one facility which was not available twenty years ago and write a short description of how students in the past studied without that facility.
Hãy chọn một thiết bị không có sẵn hai mươi năm trước và viết một miêu tả ngắn về việc học sinh trong quá khứ đã học như nào khi không có thiết bị đó.

Ngày nay, sự tiến bộ của khoa học và công nghệ đã giúp ích rất nhiều trong cuộc sống cũng như trong lĩnh vực giáo dục. So với cách đây hai mươi năm thì có nhiều trang thiết bị đã được áp dụng trong giảng dạy và học tập đem lại nhiều sự tiện lợi và hiệu quả. Vậy học sinh trong quá khứ đã học như thế nào khi không có một trong các thiết bị đó? Mời các em theo dõi cách triển khai dưới đây và cùng tìm hiểu cách viết một miêu tả ngắn nhé.

Với chủ đề trên, các em có thể xây dựng ý tưởng cho bài viết của mình dựa vào những câu hỏi sau:

1. What facility is it?

Trong phần mở đoạn, các em cần giới thiệu tên của trang thiết bị.
Những trang thiết bị học tập hiện nay mà hai mươi năm trước đây có thể không có là: projector (máy chiếu), computer (máy tính), USB (thẻ nhớ USB), the Internet (mạng Internet),…
Các em có thể tham khảo một số mẫu câu sau:

Students twenty years ago were not able to use/utilize/enjoy … in their studies.
(Học sinh hai mươi năm trước không thể sử dụng/tận hưởng … trong việc học.)
… has brought many advantages that/which students twenty years ago were not able to enjoy/have in their studies.
(… đã mang lại nhiều lợi ích mà học sinh hai mươi năm trước không thể tận hưởng/có được trong việc học.)
… is hardly likely to be used/utilized/applied in learning by students twenty years ago.
(… hầu như không được sử dụng/áp dụng trong việc học bởi học sinh hai mươi năm trước.)
Students/Learners twenty years ago never knew about the amazing benefits of …
(Học sinh/Người học hai mươi năm trước không bao giờ biết đến những lợi ích tuyệt vời của …)
One of useful learning facilities that was not available twenty years ago is possibly …
(Một trong những thiết bị học tập hữu ích mà không có sẵn cách đây hai mươi năm có thể là …)

Ví dụ:

It is undeniable that the Internet has brought many advantages which students twenty years ago were not able to enjoy in their studies.
Không thể phủ nhận rằng mạng Internet đã mang lại nhiều lợi ích mà học sinh hai mươi năm trước không thể tận hưởng được trong việc học.

It is most likely that students twenty years ago were not able to utilize projectors in their studies.
Có khả năng cao rằng học sinh hai mươi năm trước không thể tận dụng máy chiếu trong việc học.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Rearrange the following statements to have a complete paragraph

Sắp xếp các câu sau để tạo thành một đoạn hội thoại hoàn chỉnh

0/6

loading...
2
Writing practice

Thực hành viết


loading...
Kết thúc lesson 9: Writing (A short description)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này