loading...
Đóng

L.4: Grammar (Used to: review)

Used to: Review (Ôn tập câu sử dụng "used to")

Tóm tắt bài học

I. The usages of "used to" (Cách sử dụng cụm "used to")

"Used to" được dùng để miêu tả những thói quen hoặc trạng thái đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Ví dụ:

Farmers used to transport rice home on buffalo-driven carts. Now they use trucks.
(Trước kia, nông dân thường chuyển lúa về nhà trên những chiếc xe trâu kéo. Bây giờ họ dùng xe tải.)

People used to listen to the news programme through a loudspeaker.
(Trước kia mọi người thường nghe chương trình thời sự qua loa phát thanh.)

Như vậy ta thấy “used to” còn được sử dụng với hàm ý tương phản giữa quá khứ và hiện tại.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Complete the sentences using "used to", "didn't use to"

Hoàn thành câu sử dụng "used to", "didn't use to"

0/5

loading...
2
Choose the correct options

Chọn phương án đúng

0/6

loading...
3
Change the sentences according to the prompts

Chuyển đổi câu theo gợi ý

0/5

loading...
4
Rewrite sentences using "used to"

Viết lại câu dùng "used to"

0/4

loading...
5
Reorder the words to make meaningful sentences

Sắp xếp các từ để tạo thành câu có nghĩa

0/5

loading...
Kết thúc lesson 4: Grammar (Used to: review)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này