loading...
Đóng

L.5: Grammar (Wishes for the present)

Wishes for the present (Câu ước ở hiện tại)

Tóm tắt bài học

I. Meaning (Ý nghĩa)

- Câu ước ở hiện tại dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc không có thật ở hiện tại, hay giả định một điều ngược lại so với thực tế, thường là thể hiện sự nuối tiếc về một tình huống hiện tại mà chúng ta muốn nó khác đi.

- Ví dụ 1:

Wish: I wish I had your pair of wings.
Câu ước: Tôi ước tôi có đôi cánh của bạn.

Reality: I don't have wings.
Thực tế: Tôi không có cánh.

- Ví dụ 2:

Wish: Sometimes I wish I were an angel.
Câu ước: Đôi khi tôi ước mình là một thiên thần.

Reality: I'm not an angel.
Thực tế: Tôi không phải là một thiên thần.

- Ví dụ 3:

Wish: Sometimes I wish I were you.
Câu ước: Đôi khi tôi ước mình là bạn.

Reality: I can't be you.
Thực tế: Tôi không thể là bạn.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Give the correct form of the verb

Viết dạng đúng của động từ

0/6

loading...
2
Choose the correct options

Chọn đáp án đúng

0/5

loading...
3
Correct or Incorrect?

Đúng hay Sai?

0/4

loading...
4
Make wishes from the prompts

Viết câu ước sử dụng các gợi ý cho sẵn

0/5

loading...
Kết thúc lesson 5: Grammar (Wishes for the present)
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này