loading...
Đóng

L.5: Grammar (Suggest + V-ing/ clause with "should")

Suggest + V-ing/ clause with "should" (Cấu trúc "suggest + V-ing/ mệnh đề với should")

Tóm tắt bài học

I. Usage (Cách dùng)

- Động từ "suggest" có nghĩa là: gợi ý, hay đề xuất. Ta thường dùng cấu trúc câu gợi ý với "suggest + V-ing/ mệnh đề chứa should" khi muốn đưa ra ý kiến, gợi ý hay đề xuất của chúng ta về việc ai đó nên làm gì, nên đi đâu, v. v.

- Ví dụ:

A: How should I get around Hue City?
(Tớ nên đi quanh Thành Phố Huế bằng phương tiện nào?)
B: I suggest that you should take a taxi.
(Tớ gợi ý cậu nên đi taxi.)
C: That's too expensive. I suggest using a rickshaw.
(Đi taxi quá đắt. Tớ đề xuất nên sử dụng xe xích lô.)

Ở đoạn hội thoại trên, bạn B và C đã dùng cấu trúc câu gợi ý với "suggest" nhằm đưa ra đề xuất về phương tiện bạn A nên sử dụng để đi quanh Thành phố Huế.
Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Practice
1
Choose the most suitable pictures for the sentences

Chọn bức tranh phù hợp nhất với câu cho sẵn

0/5

loading...
2
Choose the correct options

Chọn các phương án đúng

0/5

loading...
3
Give the correct forms of the verbs

Viết dạng đúng của động từ

0/6

loading...
4
Reorder the words to make complete sentences

Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh

0/5

loading...
5
Change the sentences into reported speech

Chuyển các câu sang câu tường thuật

0/4

loading...
Kết thúc lesson 5: Grammar (Suggest + V-ing/ clause with "should")
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này